Virtual_Woman

Culture Audit

De Culture Audit helpt jouw organisatie om jullie people strategie verder te ontwikkelen. De 5 strategische thema’s bieden  aanknopingspunten om binnen de gehele organisatie, en specifiek met het leiderschap, over in gesprek te gaan.

Ontdek op deze pagina meer over de Culture Audit, de inhoud van de thema's, de impact op certificering en de lijst van Best Workplaces 2022 en de tijdsplanning. 

Great Place to Work For All

In een Great Place to Work For All organisatie is vertrouwen de basis. Deze cultuur van vertrouwen wordt gevoed door jullie waarden en gefaciliteerd door het leiderschap. In zo'n omgeving kan iedereen, ongeacht wie je bent of wat je doet, zijn maximale potentieel inzetten. Dit leidt tot meer innovatiekracht en groei. 

Door het invullen van de Culture Audit én de uitkomsten uit het Trust Index medewerkersonderzoek heeft jouw organisatie waardevolle data en handvatten om jullie organisatiecultuur te verbeteren en voorop te lopen als werkgever. 

Schermafbeelding 2021-02-18 om 14.28.54

Wat is de Culture Audit?

In deze korte video vertelt onze collega Barbara meer over de Culture Audit:

HubSpot Video

 

5 thema's

In de Culture Audit geven jullie via 5 open vragen inzicht in jullie organisatiecultuur. De thema's zijn in het kort:

Vertrouwen is de basis en de universele vereiste voor positieve interacties. Vertrouwen bouw je door geloofwaardig leiderschap, het tonen van respect en een eerlijke behandeling. 

Betekenisvolle waarden helpen bij het dagelijks werk. Het zijn geen losse slogans op de muur. Waarden bieden een houvast wanneer keuzes gemaakt moeten worden.

Effectief leiderschap draait om een connectie maken met eenieder op persoonlijk niveau in de dagelijkse uitwerking van de visie en strategie.

Het maximaliseren van ieders potentieel ontstaat vanuit de overtuiging dat ieder mens, ongeacht wie iemand is of wat iemand doet, er toe doet en unieke kwaliteiten heeft. 

Innovatiekracht draait om het benutten van inzichten en ideeën van iedereen. Een cultuur op basis van vertrouwen, in plaats van angst, bemoedigt creativiteit.

Tijdsplanning

  • Tijdens het lijstjaar 2021-22 kunnen jullie het gehele jaar de Culture Audit inleveren
  • De uiterlijke inleverdatum is 1 februari 2022
  • We evalueren en kalibreren alle Culture Audits in februari en maart
  • In april ontvangen jullie het evaluatierapport
  • Eind april weten jullie of jullie organisatie behoort tot de Best Workplaces 2022
  • In juni maken wij de ranking van de Best Workplaces 2022 bekend

 

Certificering & lijst

Best Workplaces 2022
De Best Workplaces lijst is gebaseerd op de Trust Index (60 stellingen) en de Culture Audit (5 open vragen). Op basis van het For All algoritme wordt de lijst van Best Workplaces bepaald.

Certificering
Om kans te maken moet jouw organisatie gecertificeerd zijn. De criteria zijn hetzelfde:

  1. Trust Index van 70% of hoger op de 60 stellingen
  2. Trust Index: behaalde respons op basis van aantal uitgenodigde medewerkers
  3. Volledig ingevulde Culture Brief (document voor trendanalyse)